plantillas web en plantillas web

les nostres instal·lacions

SITUACIÓ
Situat al C/Bari, nº 9 del polígon industrial ACISA de Castellbisbal, podeu trobar les nostres instal·lacions. Una nau de més de 900m² allotja el nostre magatzem i oficines on disposem d'un estoc més que suficient per poder dur a terme les tasques de manteniment correctiu i d'urgència.

 

 

Taller de muntatge i proves
Ja que la nostra empresa realitza el muntatge dels armaris i quadres destinats a distribució d'energia i automatització de processos, disposem d'una amplia zona de treball destinada a aquesta finalitat, així com per realitzar preinstal·lacions que posteriorment s'instal·laran a les produccions dels nostres clients, evitant llargues parades en la seva producció .

.

 

 

Laboratori d'assaig i electrònica
En el món de la indústria és necessari la reparació i assaig de petits elements electrònics i aparellatge. Aquest laboratori equipat amb recanvis electrònics, eines i suport informàtic, disposa dels elements necessàris per a realitzar aquestes petites tasques de reparació i programació d'autòmats, pantalles i plaques electròniques, entre d'altres.

 

Sala de reunions
Per la coordinació amb els nostres clients durant el desenvolupament de les obres i serveis que realitza la nostra empresa, disposem d'una s'ala de reunions on dur a terme activitats destinades a afavorir el correcte transcurs dels serveis i comunicació amb el client, com ara reunions o tasques de planificacó.

 

Sala Audiovisual i despatx de Seguretat Laboral
En els temps que corren, és molt important el reciclatge i la formació dels nostres treballadors per tal d'estar al dia de les últimes tendències dels mercats i les instal·lacions. A més, la continua formació en matèria de Seguretat Laboral que s'exigeix en l'actualitat, ens ha portat a l'habilitació d'aquest espai equipat amb tots aquells elements necessàris per impartir cursos i jornades de formació, juntament amb les tasques habituals de coordinació de seguretat laboral necessària per poder dur a terme instal·lacions tant en obra com en indústria o reunions col·lectives per al bon funcionament intern de l'empresa.